Ingen städar haven. Därför ökar mängden sopor i havet för varje
år som går, eftersom det hela tiden fylls på med mer. Och det som finns i haven är för det mesta osynligt för oss. Men det är inte bara skräp som Östersjön lider av. Övergödning, kemikalier, oljeutsläpp
och överfiske är alla hot som påverkar miljön i havet.

Här kan du lära dig mer om olika miljöproblem
som Östersjön är drabbad av.

Övergödning och Fiske i Östersjön

Gifter i båtbottenfärger

Gifter i Solskyddskräm

Kläder - En miljöbov

Film - Båtbottenfärger
Forskaren Britta Eklund undersöker hur båtbottenfärger
påverkar vår miljö


Film - Sjövett 1964
En informationsfilm från 1964
- då skräpets miljöpåverkan uppenbarligen inte var känd


Snabbfakta: Nedbrytningstider för skräp
  • Papper - 3 veckor
  • Mjölkkartong - 4 månader
  • Bomull – 14 månader
  • Behandlat trä – 3 år
  • Plastpåsar – 20 år
  • Plastflaskor – 100 år
  • Aluminiumburkar – 200 år
  • Plastmuggar – 400 år
  • Fiskelinor – 600 år